CURT

“EDU[mèdia] · EDUCACIÓ MEDIÀTICA”

Direcció:
HELENA SORIANO PONS
FRANCESC-JOSEP DEÓ

Càmera i so:
JÚLIA BOQUÉ GAYA

Edició:
FERRAN ORTEGA BRIZ

Amb la participació de:
XAVIER BREIL MIRET
REMEI LÓPEZ PLANAS
GEMMA PARICIO PERA
GERARD VILANOVA GODOY

Espai:
LA MERCÈ. CENTRE CULTURAL. GIRONA

Agraïments:
PROTECTORS I PROTECTORES D’AULAMÈDIA

ANNA CARPENA TORRENS
JORDI PONS BUSQUET
MUSEU DEL CINEMA

ALUMNAT DE L’INSTITUT “LA SÍNIA” PARETS DEL VALLÈS
ALUMNAT DE L’INSTITUT “EUCLIDES” PINEDA DE MAR

Música:
REXLAMBO

Producció:
AULAMÈDIA. EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ

Any:
2022